Google+
  1. Trang chủ
  2. » Con người xứ nghệ » Địa danh

Khám phá những báu vật ở chùa Sư nữ

Khi đó, một danh tướng đời Đường của Trung Quốc là Cao Biền được cử sang Việt Nam làm tiết độ sứ đã cho xây dựng chùa, đặt tên là Linh Vân tự.
 

Kinh Địa Tạng.

Hiện chùa còn lưu giữ nhiều bộ Kinh bản gốc quý hiếm và giá trị lớn đối với Phật giáo. Theo Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn (trụ trì chùa), đây là những bộ Kinh Phật được viết bằng chữ Hán từ thời nhà Đường như Bộ Kinh Phạm Võng, Kinh Pháp Khoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Dược sư...
 

Kinh Thọ mệnh Đà - La - Ni.

Tất cả những bộ Kinh này đều có từ nhà Đường và  thời vua Bảo Đại.

Cũng theo Ni sư, các bộ Kinh Phật đang được lưu giữ trong chùa Cần Linh là những di sản tư liệu quý hiếm, hết sức có giá trị đối với hoạt động nghiên cứu Phật giáo ở nước ta. 
 

Kinh Dược sư.

Sở dĩ chùa có những bộ Kinh quý hiếm này là do “trước đây chùa Cần Linh có Sư Bà Diệu Không (Quận chúa ở triều Nguyễn) làm trụ trì, đã được các vua Khải Định, Bảo Đại thường xuyên qua lại và cúng dường Kinh sách, thiết lễ cầu an ở đây”, Ni sư Diệu Nhẫn chia sẻ. 
 

Tất cả những bộ Kinh này đều có từ nhà Đường và  thời vua Bảo Đại.

Tuy nhiên, đáng lo hiện nay là các bộ Kinh hư hỏng ngày càng nhiều do bị mục nát do không được bảo quản trong điều kiện tối ưu. 
 

Toàn bộ số Kinh quý hiếm này có dấu đỏ của Phật giáo nước ta hồi xưa.


Phần lớn những bộ Kinh Phật quý hiếm này đang được bảo quản tạm thời bẳng cách... chất vào nhà kho của chùa. Trong khi đó, nhà kho thường ẩm ướt khiến những bộ Kinh này càng bị hư hỏng nhanh. Nhưng theo Ni sư Diệu Nhẫn thì “lực bất tòng tâm”, khả năng nhà chùa có hạn. Ước nguyện của Ni sư là được bảo quản và phiên dịch những bộ Kinh này. 

 

Nguồn tin: Báo Đất Việt
Các tin khác:

ĐỐI TÁC

ẨM THỰC NGHỆ AN
Địa chỉ: Hải Giang I Phường Nghi Hải Thị Xã Cữa Lò (Cửa Hội)
Hà Nội: Đường K3, Cầu Diễn, Hà Nội.
Email: info@amthucnghean.com * website: www.amthucnghean.com, Điện thoại: (84)091 880 1850

cổng thông tin học sinh sinh viên việt nam