Google+
  1. Trang chủ
  2. » Con người xứ nghệ » Văn hóa xứ nghệ

Từ điển tiếng Nghệ An

 Giới thiệu với mọi người chút ít về tiếng ở quê tui nha

TỪ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ AN NÌ

Mi : có nghĩa là Mày

Tau : có nghĩa là Tao

Mô : có nghĩa là Đâu ?

(vd : “mi đi mô đó” thì dịch ra là “Mày đi đâu đấy”)

Tê : có nghĩa là Kia

Ni : có nghĩa là Này

Rứa : có nghĩa là Thế

Răng : có nghĩa là Sao 

(vd “Răng rứa ?” dịch ra là “sao thế?” )

Ngày Mốt : có nghĩa là Ngày Kia

( vd : “mốt tau mới về” dịch ra là “Ngày kia tao mới về” )

Đọi : có nghĩa là Bát

Trốc : có nghĩa là Đầu

Tru : có nghĩa là Trâu

Lè : có nghĩa là Đùi

Nhể : từ này í chê bai có thể dịch là Chuối (mạnh hơn nhiều) or Bựa

Chộ : từ này có nghĩa là Thấy

Chi : có nghĩa là Gì ?

Nỏ : có nghĩa là Không. (Ví dụ “Nỏ đi, Nỏ cho”...nhưng mà không có câu “Đi Nỏ”hay “Cho Nỏ” đâu nhá...từ “Nỏ” chỉ đứng trước động từ...) 

Bổ : có nghĩa là Ngã (vd : “hấn bị bổ xe” dịch là "Nó bị ngã xe")

Trốc Gúi : có nghĩa là Đầu Gối

Ngái : có nghĩa là Xa.

VD : Nhà mi có ngái trường ko? ~~> nhà mày có xa trường ko?

Nác : có nghĩa là Nước (nước uống í)

Môi : có nghĩa là Muôi (cái muôi chan canh í)

Su : có nghĩa là Sâu (VD : Ao ni su ri ~~> Ao này sâu thế)

Hầy : có nghĩa là Nhỉ (vd : Hay hầy ~~> Hay nhỉ or Ai đó hầy ~~> Ai đấy nhỉ )

Đài : còn có 1 nghĩa nữa là cái gàu múc nươc, hehe

Cươi : có nghĩa là Sân

Nương : có nghĩa là Vườn

Rọng : có nghĩa là Ruộng

Mần : có nghĩa là Làm 

(vd Cha mệ cháu đi mần rọng rồi ạ ~~> cha mẹ cháu đi làm ruộng rồi ạ)

Mệ : có nghĩa là mẹ

con ròi : có nghĩa là con Ruồi

Choa : Có nghĩa là bọn tao

Rồi em của mẹ thì gọi là Gì, Em của bố thì gọi là O

 
Các tin khác:

ĐỐI TÁC

ẨM THỰC NGHỆ AN
Địa chỉ: Hải Giang I Phường Nghi Hải Thị Xã Cữa Lò (Cửa Hội)
Hà Nội: Đường K3, Cầu Diễn, Hà Nội.
Email: info@amthucnghean.com * website: www.amthucnghean.com, Điện thoại: (84)091 880 1850

cổng thông tin học sinh sinh viên việt nam