Google+
  1. Trang chủ
  2. » Con người xứ nghệ » Địa danh

Nam Đàn: Vùng địa linh

Thừa hưởng truyền thống cách mạng, cần cù, chịu khó, sáng tạo, người dân Nam Đàn hôm nay đang phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đep, văn minh...

 Lễ hội Vua Mai.Du lịch sinh thái hồ Tràng Đen.Làng nghề tương truyền thống.Thị trấn Nam Đàn hôm nay.
Các tin khác:

ĐỐI TÁC

ẨM THỰC NGHỆ AN
Địa chỉ: Hải Giang I Phường Nghi Hải Thị Xã Cữa Lò (Cửa Hội)
Hà Nội: Đường K3, Cầu Diễn, Hà Nội.
Email: info@amthucnghean.com * website: www.amthucnghean.com, Điện thoại: (84)091 880 1850

cổng thông tin học sinh sinh viên việt nam